Fizjoterapia Neurologiczna

Fizjoklinika Gorzów - Fizjoterapia Neurologiczna, m.in. pomoc w stanach udarze, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, itp.Łącząc kilka metod, pracuję z pacjentem kompleksowo, dbając nie tylko o sprawność ruchową, ale także zapewniając optymalne warunki do regeneracji układu nerwowego. W swojej pracy z pacjentem neurologicznym wykorzystuję m.in. koncepcję PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), terapię czaszkowo-krzyżową (CranioSacral Therapy) oraz Nową Akupunkturę Czaszki Doktora Yamamoto (YNSA). 

Wskazania do fizjoterapii neurologicznej to m.in.:

 • Stan po udarze,
 • Porażenie nerwu twarzowego,
 • Zawroty głowy,
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego,
 • Neuralgia obwodowa, drętwienia,
 • Bóle fantomowe,
 • Stany po urazach czaszkowo-krzyżowych,
 • Stan po urazie rdzenia kręgowego,
 • Choroba Parkinsona,
 • Miażdżyca naczyń mózgowych,
 • Stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne